Följ LRF Konsult

Taggar

Skogsbarometern 2019

Skogsbarometern 2019

Dokument   •   2019-11-28 08:00 CET

Lantbrukets lönsamhet - november 2019

Lantbrukets lönsamhet - november 2019

Dokument   •   2019-11-18 08:00 CET

Lantbruksbarometern - hösten 2019

Lantbruksbarometern - hösten 2019

Dokument   •   2019-10-24 08:00 CEST

Skogsmarkspriser - halvår 2019

Skogsmarkspriser - halvår 2019

Dokument   •   2019-08-29 07:00 CEST

Talespersoner - Lantbarometern 2019

Talespersoner - Lantbarometern 2019

Dokument   •   2019-03-14 08:00 CET

Lantbruksbarometern 2019

Lantbruksbarometern 2019

Dokument   •   2019-03-14 08:00 CET

Åkermarkspriser 2018 - talespersoner

Åkermarkspriser 2018 - talespersoner

Dokument   •   2019-02-14 07:00 CET

Åkermarksprisrapport 2018

Åkermarksprisrapport 2018

Dokument   •   2019-02-14 07:00 CET

Rapport Skogsmarkspriser - helår 2018

Rapport Skogsmarkspriser - helår 2018

Dokument   •   2019-01-24 07:00 CET

Skogsbarometern 2018

Skogsbarometern 2018

Dokument   •   2018-11-29 08:00 CET

Lantbrukets Lönsamhet - november 2018

Lantbrukets Lönsamhet - november 2018

Dokument   •   2018-11-07 16:32 CET

Rapporten Lantbrukets Lönsamhet görs halvårsvis och baseras på verkliga företags resultat som följs för driftsinriktningarna inom växtodling, griskött, mjölk och nötkött.

Lantbrukets lönsamhet - november 2018

Lantbrukets lönsamhet - november 2018

Dokument   •   2018-11-08 06:00 CET

Rapporten Lantbrukets Lönsamhet görs halvårsvis och baseras på verkliga företags resultat som följs för driftsinriktningarna inom växtodling, griskött, mjölk och nötkött.

Lantbruksbarometern höstsiffror 2018

Lantbruksbarometern höstsiffror 2018

Dokument   •   2018-10-24 14:00 CEST

Lantbruksbarometern är en årlig barometer som visar lantbrukarnas uppfattning om det aktuella läget inom lantbruket. Den har utkommit sedan 1987. På uppdrag av LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna intervjuar Sifo 1 000 lantbrukare i januari och 500 lantbrukare i september. Intervjuerna till Lantbruksbarometerns höstsiffror har skett 10-18 september 2018

Skogsgårdens Lönsamhet - oktober 2018

Skogsgårdens Lönsamhet - oktober 2018

Dokument   •   2018-10-18 08:00 CEST

Skogsgårdens lönsamhetsrapport grundar sig på svenska skogsgårdars balans- och resultatrapporter. Fokus har lagts på hur lönsamheten har sett ut historiskt med en djupdykning 2017. Lönsamheten presenteras i form av skogsnetto vilket beräknas genom att subtrahera utgifter från skogen med intäkter från skogen.

Lantbrukets Lönsamhet -

Lantbrukets Lönsamhet -

Dokument   •   2018-10-12 07:00 CEST

Detta är en specialutgåva av Lantbrukets Lönsamhet för att se effekterna av sommaren 2018 års torka. LRF Konsult kommer kontinuerligt att följa situationen och göra uppdateringar över hur det påverkar lantbrukets lönsamhet inom produktionsinriktningarna mjölk, griskött, nötkött och växtodling.

Småföretagens Lönsamhet - oktober 2018

Småföretagens Lönsamhet - oktober 2018

Dokument   •   2018-10-04 07:05 CEST

Rapporten Småföretagens Lönsamhet följer löpande 6 400 småföretag och analyserar med hjälp av verkliga data från företagens bokslut hur lönsamheten i företagen utvecklas. I rapporten ingår företag från olika branscher, såsom bygg, service, handeln, konsultföretag samt transport och logistik. Utvecklingen har analyserats med helårsdata för åren 2013 till 2017.

Skogspriser - halvår 2018

Dokument   •   2018-08-30 07:00 CEST

Lantbrukets lönsamhet - våren 2018

Lantbrukets lönsamhet - våren 2018

Dokument   •   2018-05-31 08:00 CEST

EU-barometern våren 2018

EU-barometern våren 2018

Dokument   •   2018-04-26 08:00 CEST

EU:s lantbrukslönsamhetsindex – (The multi-national farmers’ confidence index) är ett gemensamt Europeiskt lönsamhetsindex över lantbrukarnas uppfattningar om nuvarande och förväntad ekonomisk situation på den egna gården.

Småföretagens lönsamhet

Småföretagens lönsamhet

Dokument   •   2018-04-12 06:59 CEST

I denna rapport från LRF Konsult analyseras lönsamheten i svenska småföretag under perioden 2012-2017. Rapporten baseras på verkliga data i form av 6 600 faktiska årsbokslut från småföretagare runt om i Sverige.