Följ LRF Konsult

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde djurförbud i principiellt viktigt mål

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2017 06:00 CEST

Kristin Skeppsby, jurist på LRF Konsult, har företrätt en lantbrukare som efter att ha meddelats djurförbud nu fått rätt i Högsta Förvaltningsdomstolen. Domen är vägledande eftersom den slår fast att man ska ta hänsyn till proportionalitetsprincipen när domstolen prövar ärenden om djurförbud. Fler djurförbud har redan upphävts som följd.

I det aktuella fallet har Lantbrukaren bedrivit verksamhet sedan 1968 med cirka 350 djur i sin besättning. Bakgrunden för beslutet var att Länsstyrelsen hade meddelat djurförbud med anledning av att lantbrukaren skrivit på ett strafföreläggande avseende djurplågeri för ett inåtväxt horn på ett djur som skickats till slakt. Förvaltningsrätten och Kammarrätten gick på länsstyrelsens linje. Efter överklagade upphävde Högsta Förvaltningsdomstolen beslutet om djurförbud mot bakgrund av proportionalitetsprincipen, det vill säga detta beslut måste baseras på en sammanvägning av samtliga relevanta omständigheter och förhållanden.

Domstolarna har varit väldigt strikta och undantagen från att döma djurförbud har varit få. Det har handlat om att man har kunnat peka på tillfällig sjukdom eller arbetsanhopning men i övrigt har det varit svårt att nå framgång.

- Ett djurförbud för en lantbrukare får i praktiken konsekvenser som man kan likställa med ett näringsförbud. Det inträffade är allvarligt men måste ställas mot helheten av hur man skött sig. I detta fall står ett djurförbud inte i rimlig proportion till det allmänna intresse som ska tillgodoses. Lantbrukaren har under sin yrkesverksamma tid fött upp tusentals djur, säger Kristin Skeppsby, jurist på LRF Konsult.

- Det känns oerhört skönt att vi fått denna dom. Då lantbrukaren fick djurförbud var han tvungen att göra ett generationsskifte på gården där hans söner tog över verksamheten. Jag är glad för lantbrukaren som nu äntligen kan hjälpa sina söner med att ta hand om djuren, kommenterar Kristin Skeppsby.

Rickard Josefson, Chefsjurist LRF Konsult, avslutar:
- Det är ett principiellt viktigt mål där proportionen mellan det allmänna och den enskildes intressen har prövats. Det är en väldigt viktig dom som redan har fått avtryck i andra domar. Två djurförbud har redan upphävts med hänvisning just till denna dom. Målet visar vikten av att LRF Konsult fortsätter att driva och pröva viktiga frågor inom djurskyddsärenden så att svenska lantbruksföretagare får möjlighet att bedriva konkurrenskraftig verksamhet även framåt.

Ombud för lantbrukaren i detta fall var Kristin Skeppsby. Tillsammans med Axel Nordmark och Johan Håkansson driver hon djurskyddsärenden hos oss på LRF Konsult.

LRF Konsult utvecklar och säljer tjänster och rådgivning inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som förenklar för ägarledda företag.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://lrf-konsult.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.