Följ LRF Konsult

Lantbruksbarometern hösten 2015: Ökande andel upplever mycket dålig lönsamhet

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2015 08:00 CEST

Lantbruksbarometerns höstsiffror tyder på en fortsatt svag lönsamhet hos lantbrukarna.Ända sedan 2008 har det varit fler lantbrukare som anser lönsamheten dålig än god. Lönsamhetsindex för hösten är minus 47 i jämförelse med minus 43 i våras, och lönsamheten förväntas i stort ligga kvar på samma nivå om ett år, se diagrammet. Dock är variationerna mellan olika produktionsgrenar stora där nötköttsföretagen upplever betydligt bättre lönsamhet än för ett år sedan.

Hur lantbrukarna upplever sin lönsamhet och vilka framtida förväntningar de har skiljer sig mycket mellan olika produktionsgrenar. Köttproducenterna upplever högst lönsamhet, nötköttsföretagen noterar betydligt bättre lönsamhet än för ett år sedan och förväntar sig att nivån håller i sig ett år framöver medan grisköttsföretagen förväntar sig bättre lönsamhet om ett år. Växtodlarna upplever ganska dålig lönsamhet och förväntar sig inga stora förbättringar det närmsta året. Mjölkproducenternas lider av mycket dålig lönsamhet.

Konkurrenskraft
I våras tillfrågades lantbrukarna för första gången om synen på sin konkurrenskraft, frågan ställdes på nytt i höstundersökningen. Synen på det egna företagets konkurrenskraft är totalt sett i stort densamma som i våras, men de små variationerna för totalen döljer större variationer inom produktionsinriktningarna.

Hela rapporten finns att ladda ner från www.swedbank.se eller www.lrfkonsult.se.

För mer information, kontakta:
Jimmy Larsson, Segmentschef Lantbruk, LRF Konsult, tel 08-700 20 13
Per Skargren, Segm.ansv. Skog & Lantbruk, Swedbank & Sparbankerna, tel 08-585 90613
Linda Ternstedt, chef Kommunikation LRF Konsult, tel 08-700 20 33

Lantbruksbarometern
Lantbruksbarometern är en årlig rapport som visar lantbrukarnas uppfattning om det aktuella läget inom lantbruket. Den har utkommit sedan 1987 och årets Lantbruksbarometer är den 28:e helårsupplagan.

Två av Lantbruksbarometerns frågor till lantbrukarna gällande syn på lönsamheten ställs sedan 2012 även under hösten och presenteras i Lantbruksbarometern Hösten. Sifo intervjuar på uppdrag av LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna under januari månad 1000 lantbrukare, under september intervjuades i år 500 lantbrukare, en ökning från tidigare 300 intervjuer för förbättrad statistisk säkerhet. Intervjuerna har skett mellan den 16–18 september 2015.

Arbetsgruppen för Lantbruksbarometern 2015 har bestått av Jimmy Larsson, Carl Dyrendahl och Helena Iacono från LRF Konsult samt Per Skargren och Stefan Johansson från Swedbank och Sparbankerna.

Vår affärsidé är att aktivt hjälpa våra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att vår affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera