Följ LRF Konsult

​LRF Konsult hjälpte skogsägare till vinst i mål om servitut

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2018 12:43 CET

Mark- och miljööverdomstolen gick på skogsägarens linje, ändrar den tidigare domen och inrättar ett kajplatsservitut. LRF Konsults jurist Lisa Kylenfelt som drev målet menar att domen är viktig eftersom domstolen analyserat väsentlighetsvillkoret utifrån en skogsbruksfastighets behov av servitut.

När en fastighetsägare, som bedrev jord- och skogsbruk på en ö i Strängnäs kommun, ansökte om bildande av servitut för rätt till brygga/kajkant och väg för sin verksamhet fick hon avslag. Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt hänvisade bland annat till en befintlig enklare brygga på ägarens egna fastighet. Nu har Mark- och miljööverdomstolen gett skogsägaren och LRF Konsult rätt.

- Domen är principiellt viktig eftersom den har klargjort att en skogsbruksfastighets behov av servitut skiljer sig från en privatbostadsfastighets. Rättsfallet gagnar inte bara dem som bedriver skogsbruk i skärgården, utan alla innehavare av jord- och skogsbruksfastigheter som är i behov av servitut eller gemensamhetsanläggning då det klargörs att det är fastighetens ändamål, oberoende av dess tillfälliga användning, som styr behovet av servitut, säger Lisa Kylenfelt.

Lantmäteriets och mark- och miljödomstolens beslut ska ändras och kajplatsservitutet ska nu inrättas.  

Domstolen skriver vidare i domen att för att en skogsfastighet belägen på en ö, långsiktigt ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt, är den typ av servitut som det är fråga om både en nödvändig och värdefull tillgång. Detta oavsett om fastigheten har tillgång till andra angöringsplatser på ön av annan beskaffenhet. Målet visas åter till Lantmäteriet för upprättande av karta och beskrivning med mera.

- Den senaste tiden har LRF Konsults jurister drivit flera principiellt viktiga mål som sammantaget stärkt den rättsliga ställningen för ägare av lantbruksfastigheter. Målen visar på behovet av att ständigt ifrågasätta och pröva lagstiftningen och myndigheters praxis inom fastighetsrättsliga och äganderättsliga frågor, säger Rickard Josefson, Chefsjurist på LRF Konsult.

Har du frågor vänligen kontakta:
Lisa Kylenfelt, Jurist på LRF Konsult, 072-711 92 50, lisa.kylenfelt@lrfkonsult.se
Anna Burlage Sjöberg, Pressansvarig LRF Konsult, 08-700 20 10, anna.sjoberg@lrfkonsult.se

LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag med 75 000 kunder och 1 400 medarbetare på fler än 130 orter. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi, skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för småföretagare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.