Följ LRF Konsult

Mark- och miljödomstolen ger lantbrukare rätt mot Halmstads kommun

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2015 15:25 CET

Mark- och miljödomstolen har nu meddelat domar för de många lantbrukare i Halmstads kommun som under två långa år har kämpat för att få en rättssäker och rättvis prövning av sina tillståndsansökningar avseende bekämpningsmedel och växtnäring inom vattenskyddsområde.

Genom domarna har lantbrukarna äntligen fått gehör för att kommunen inte kan ställa hur långtgående krav som helst.

Halmstads kommun kan därför t.ex. inte längre begära att läckaget av kväve inte får överstiga 30 kg N per ha och år som ett medelvärde för lantbrukarens odlingsbara areal inom respektive vattenskyddsområde.

Väsentligt är också att domstolen klargör att det är de faktiska markförhållandena på platsen som ska ligga till grund för bedömningen av vilka bekämpningsmedel som kan tillåtas och att den bästa informationen om markförhållandena är lantbrukarnas egna markkarteringar

Domarna innebär en stor framgång för de lantbrukare i Halmstads kommun som har orkat slåss och för alla andra lantbrukare som är i samma situation.

Vi är mycket nöjda med resultatet, säger lantbrukarnas ombud jur. kand. Christine Andersson på LRF Konsult i Malmö. Det totala förbudet att använda bekämpningsmedel inom vattenskyddsområdenas primära zoner kvartstår men detta och andra begränsningar vad avser möjligheten att odla olika grödor är något som får lösas genom ekonomisk ersättning till dem som drabbas. ”

Ersättningsprocesserna pågår nu i Mark-och miljödomstolen i Vänersborgs tingsrätt.

För mer information kontakt gärna

Christine Andersson, Jurist på LRF Konsult i Malmö, christina.andersson@lrfkonsult.se,
040-10 52 23

Linda Ternstedt, Chef Kommunikation, LRF Konsult, linda.ternstedt@lrfkonsult.se, 08-700 20 33

Katarina Wiklund, Chefsjurist på LRF Konsult, katarina.wiklund@lrfkonsult.se, 08-700 20 42

Vår affärsidé är att aktivt hjälpa våra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att vår affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.