Följ LRF Konsult

Ökad lönsamhet för Sveriges småföretagare

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2015 06:00 CEST

Den tredje upplagan av LRF Konsults Lönsamhetsbarometer – baserad på verkliga siffror från en databas med drygt 40 000 företag med 0-15 anställda – visar att lönsamheten bland Sveriges småföretagare ökade under helåret 2014. Småföretagare i Södermanland och på Gotland var mest lönsamma, samtidigt som deras motsvarigheter i Norrbotten och Västerbotten brottades med lägre marginaler.

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer har tidigare konstaterat att lönsamheten bland landets småföretag successivt sjunkit mellan 2009 och 2013. 2014 bröts den trenden och den genomsnittliga lönsamheten för helåret 2014 ser ut att landa på cirka 19 procent, vilket är en betydande ökning jämfört med 2013 (14,4 procent).

Den positiva trenden förklaras av att landets småföretag har sett både ökade intäkter och minskade kostnader jämfört med 2013. Den genomsnittliga intäkten under 2014 var 4,4 procent högre jämfört med 2013, samtidigt som de totala kostnaderna sjönk med 7,3 procent.

– Det finns en rad möjliga förklaringar till denna utveckling. Ett exempel är de unikt låga räntorna som gör konsumenter mer optimistiska, vilket i sin tur ökar företagens försäljning. Vidare gör den ökade e-handeln att även mindre företag har en helt ny kanal att nå ut på marknaden, säger Pär Martinsson, Chefsekonom på LRF Konsult.

Stora skillnader mellan i olika delar i landet
Rapporten visar att småföretag i Södermanland & Gotland visade högst lönsamhet (26,2 procent) under helåret 2014, följt av småföretag i Västergötland & Östergötland (24,9 procent) samt förra rapportens etta Dalarna (19,6 procent). Lägst lönsamhet visade småföretagen Norrbotten och Västerbotten (11,2 procent).

– Rapporten visar stora skillnader mellan olika delar av landet. Småföretag i Södermanland och på Gotland redovisar exempelvis lägre kostnader för personal och marknadsföring jämfört med övriga delar av landet, vilket naturligtvis påverkar lönsamheten positivt. Samtidigt påverkas exempelvis småföretag i Norrbotten och Västerbotten negativt av högre lokal- och transportkostnader jämfört med det nationella snittet, säger Pär Martinsson.

Positiv prognos för 2015 med vissa orosmoln
Rörande prognosen för 2015 spår Martinsson en fortsatt positiv utveckling, bland annat drivet av att de låga räntorna förväntas hålla i sig en bra bit framöver. Samtidigt lyfter Martinsson fram ett antal orosmoment, exempelvis regeringens avisering om att den nedsättning av sociala avgifter som gäller för ungdomar och pensionärer helt eller delvis ska tas bort. Även aviserade förändringar inom Rut och Rot kan dämpa konsumtionsnivån.

– Personalintensiva företag kan räkna med ökade personalkostnader framöver vilket självklart kommer att återspeglas i dessa företags lönsamhet, avslutar Pär Martinsson.

Ladda ner Lönsamhetsbarometern (pdf) samt information med lokala presstalespersoner under relaterat material nedan.

För mer information, vänligen kontakta:
Pär Martinsson, Chefsekonom, LRF Konsult, par.martinsson@lrfkonsult.se, 08-700 20 12
Linda Ternstedt, Chef Kommunikation, LRF Konsult, linda.ternstedt@lrfkonsult.se, 08-700 20 33

Om LRF Konsults Lönsamhetsbarometer
Detta är den tredje upplagan av LRF Konsults Lönsamhetsbarometer – en rapport om utvecklingen bland Sveriges småföretag. Nyckeltalen är hämtade från verkliga bokslut från ca 1 000 företag från en databas om drygt 40 000 småföretag med 0-15 anställda och analyserar lönsamhets- och kostnadsutveckling i denna företagsgrupp mellan 2009 och 2014.

I urvalsgruppen ingår företag från följande branscher: Handel, Service & Tjänster, Bygg, Hotell & Restaurang, Fastighet, Transport & Logistik, Konsultverksamhet, Vård & Omsorg, Industri & Tillverkning, Nöje, Kultur & Media samt El & Energi.

Företag från följande 14 regioner har analyserats: Norrbotten & Västerbotten, Ångermanland & Medelpad, Jämtland & Härjedalen, Gästrikland & Hälsingland, Dalarna, Uppland, Närke & Västmanland, Dalsland & Värmland, Södermanland & Gotland, Västergötland & Östergötland, Småland & Öland, Skåne & Blekinge, Stockholm samt Bohuslän & Halland.

Om Nyckeltalen
I LRF Konsults Lönsamhetsbarometer har följande nyckeltal analyserats:

• Intäkter
• Resultat före avskrivningar
• Materialkostnad
• Totala kostnader (totala kostnader utöver materialkostnad)
• Personalkostnader
• Marknadsföringskostnader
• Hyreskostnader
• Räntekostnader
• IT-kostnader

Lönsamhetsmåttet i rapporten är resultat före avskrivningar genom omsättningen. Samtliga siffror förutom intäkter redovisas som procent av den totala omsättningen.

Om LRF Konsult
LRF Konsult är Sveriges största redovisningsföretag- och rådgivningsföretag med över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling. Med cirka 1 500 medarbetare på drygt 130 orter finns vi alltid nära dig. Vi kan erbjuda både lokal kännedom och expertis där du behöver, när du behöver.

Vår affärsidé är att aktivt hjälpa våra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att vår affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.