Följ LRF Konsult

Prisnedgång på åkermark 2018 – men stora lokala variationer

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2019 07:00 CET

Priset för den absolut mest bördiga och mest värdefulla åkermarken har sjunkit, medan priset för den minst bördiga åkermarken i norra Sverige, har stigit. Det visar Åkermarksprisrapporten, framtagen av LRF Konsult, Sveriges största fastighetsmäklare av lantbruksfastigheter, som har summerat företagets försäljningar av åkermark under 2018.

Riksgenomsnittet för priset på åkermark avseende LRF Konsults förmedlingar på öppna marknaden, sjönk under 2018 med fyra procent till genomsnittspriset 134 000 kr/hektar.

Den mest bördiga åkermarken har sjunkit sju procent
Den absolut mest bördiga marken som finns i delar av Skåne och Östergötland (region 1, se figur 1) har sjunkit sju procent till 324 000 kr per hektar under 2018.

- År 2016 nådde priset för den bästa åkermarken ännu en gång nya toppnivåer. Att vi nu ser en viss avmattning tolkar jag som att marknaden stabiliserar sig vilket känns helt och hållet sunt, säger Markus Helin, Chefsmäklare på LRF Konsult.

Marknaden för åkermark har fungerat väl under 2018 men prisbilden varierar kraftigt kring medelvärdet. Inte minst gäller detta den mest åtråvärda marken. Tre fjärdedelar av LRF Konsults förmedlade åkerareal av den mest bördiga marken såldes för mellan ca 200 000 kr/ha och 400 000 kr/ha med toppnoteringar över 500 000 kr/ha.

- I det fall två eller flera grannfastighetsägare vill åt samma åkermark kan priset ibland stiga riktigt högt liksom priset kan bli betydligt lägre när inte någon granne är intresserad. Det är en anledning till att prisbilden fluktuerar kring medelvärdet, säger Markus Helin

De lägre bördighetsklasserna har både sjunkit och ökat i pris
Prisbilden för åkermark i de övriga bördighetsklasserna har både sjunkit och ökat i pris. Till exempel har den näst mest bördiga marken (region 2) ökat 5 procent till 208 000 kr/ha medan åkermarken i region 3 har sjunkit 8 procent till 139 000 kr/ha. Den minst bördiga åkermarken som återfinns i Norrland (region 5, Norrland) har stigit 3 000 kr till 22 000 kr per hektar under 2018.

Befintliga fastighetsägare köper gärna mer åkermark
Statistiken visar också att befintliga fastighetsägare i väldigt stor utsträckning gärna köper mer åkermark. Under 2018 står dessa för hela 91 procent av alla köp.

- Förutom att detta är något slags kvitto på att lantbrukare har en framtidstro och en strategi för tillväxt, är det också så att den lantbrukare som förvärvar mer åkermark har möjlighet att sprida fasta kostnader på en större brukningsenhet. Man får helt enkelt stordriftsfördelar, säger Markus Helin.

LRF Konsults statistik visar också att genomsnittsåldern för köpare av åkermark är 52 år och att säljaren är 67 år. Andelen kvinnor som köper åkermark är fortfarande låg; 19 procent.

Fastighetsmarknaden för åkermark bedöms fortsatt stabil
Vår bedömning är att prisbilden för åkermark i Sverige kommer att vara fortsatt stabil, men med stora variationer. Torkan till trots är lantbrukare fortsatt optimistiska inför framtiden, avslutar Markus Helin.

Om Åkermarksprisrapporten
Statistiken bygger på de försäljningar som LRF Konsults fastighetsmäklare har förmedlat under 2018. Statistiken omfattar marknadsmässiga fastighetsaffärer, vilket innebär att de har varit utbjudna på den öppna marknaden och avser bara priset för åkermark utan t.ex. byggnader och skog.

För mer information vänligen kontakta:

Markus Helin, Chefsmäklare, 08-700 20 14, markus.helin@lrfkonsult.se
Cecilia Strömmar, Presskontakt, 073-511 26 88 cecilia.strommar@lrfkonsult.se

Åkermarksprisrapporten, bilder och diagram finns även på webben,
www.lrfkonsult.se/akermarkspriser-2018

LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag med 75 000 kunder och 1 400 medarbetare på fler än 130 orter. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi, skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för småföretagare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.