Följ LRF Konsult

Högre skogsmarkspriser i hela landet första halvåret 2017

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2017 05:59 CEST

Statistik från LRF Konsult, Sveriges största fastighetsmäklare av jordbruks- och skogsfastigheter, visar att priset på skogsmark stigit i hela Sverige första halvåret 2017. Genomsnittspriset för skogsmarkligger nu till och med högre äntoppåret 2010.

Det går bra för Sverige nu. Tillväxten ökar, arbetslösheten minskar, statsfinanserna är goda och ränteläget är fortsatt lågt. Detta gäller också Sveriges skogsindustrier och efterfrågan på skogsråvara är stor. Det speglar av sig på skogsmarkspriser som stigit i hela Sverige sedan årsskiftet. Det visar statistik från försäljning av skogsmark som LRF Konsults fastighetsmäklare förmedlat.

— Riksgenomsnittet, där samtliga av LRF Konsult förmedlade skogsfastigheter från norr till söderingår, är nu uppe i 419 kr/m³sk (skogskubikmeter). Det innebär en ökning med hela 6 procent på ett halvår och är det högsta uppmätta riksgenomsnitt som LRF Konsult uppmätt sedan man startade insamling av data för 22 år sedan. Stjärnorna står helt enkelt rätt nu, i alla fall för den som vid en försäljning vill få bra betalt för sin skogsmark, säger Markus Helin, Chefsmäklare på LRF Konsult.

Den nedåtgående trenden i norra Sverige vänds uppåt
I norra Sverige har pristrenden för skogsmark varit nedåtgående i princip sedan 2011 och fram till årsskiftet 2016/2017.

— Nu ser vi dock en tendens i norra Sverige, som vid denna mätning innefattar Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, med en uppgång på hela 11 procent till genomsnittspriset 272 kr/m³sk. Att marknaden här har värderat upp skogsmark efter en tids nedgång känns som förväntat, säger Markus Helin.

I mellersta Sverige har intresset för mindre skogsfastigheter ökat

I mellersta Sverige (från Gävleborg och Dalarnas län ner till Södermanland och Värmland inklusive nordvästra delen av Västra Götaland) har priset för skogsmark stigit 7 procent till genomsnittspriset 430 kr/m³sk. Marknaden är som i övriga landet stabil och försäljningarna drar många intressenter, inte minst skogsfastigheter som ligger tätortsnära där prisbilden kan bli riktigt hög.

LRF Konsults fastighetsmäklare ser genomgående ett kraftigt ökat intresse för mindre skogsfastigheter, som många klarar av att finansiera. I vissa områden som exempelvis i delar av Värmland har dock intresset varit något svalare. Här finns det exempel på skogsmark som säljs fort till höga priser samtidigt som det finns skogsmark som det tar längre tid att hitta köpare till.

Fortsatt rekordhöga priser i södra Sverige

I södra Sverige, där priserna drivits upp rejält de senaste åren, är marknaden fortfarande mycket het. Ett lågt utbud med många intressenter i kombination med fortsatt låg ränta och höjda virkespriser, skapar ett tryck och vissa fastigheter går för riktigt höga köpeskillingar. Genomsnittspriset visar på fortsatt stigande priser, om än inte i samma takt som tidigare år. En procent har priserna stigit till genomsnittspriset 615 kr/m³sk vilket även detta är rekord.

— För den som behöver låna en stor del av köpeskillingen vid köp av skog bör göra noggranna kalkyler och tänka långsiktigt. Inte minst i södra Sverige är prisbilden verkligt hög. Trots det är det få som väljer att sälja sin skog, säger Markus Helin.

LRF Konsults Chefsmäklare beskriver det ekonomiska läget och prognosen för marknaden:

LRF Konsults bedömning är att marknaden för skogsfastigheter kommer vara fortsatt stabil under resterande del av 2017. Den politiska och ekonomiska oron har minskat, även om en viss oro finns kvar, inte minst sedan spänningar mellan USA och Nordkorea blossat upp. Riksbanken fortsätter med en expansiv penningpolitik med bl.a. låg reporänta till dess att inflationen varaktigt befinner sig på utpekad nivå. Man önskar inte att kronan stärks för snabbt, vilket är en av anledningarna till att Riksbanken inte förväntas höja reporäntan förrän till sommaren 2018. Den heta byggkonjunkturen på viktiga marknader ser ut att fortsätta vilket borgar för att konstruktionsvirke, inte minst i form av gran, lär vara fortsatt stabil. Likaså befinner sig företag inom massa- och pappersindustrin i ett positivt skede. När kronan stärks mot dollarn, som skett senaste tiden, påverkas dock lönsamheten för företag som producerar i Sverige och får betalt i dollar. En kraftig storm kan vara det som förändrar situationen med lägre virkespriser som följd som i sin tur kan påverka skogsmarkspriser.

Om prisstatistiken för skogsmarkspriser

LRF Konsult är Sveriges största fastighetsmäklare av jordbruks- och skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på genomsnittspriset på skogsmark för de fastigheter som förmedlats via LRF Konsults fastighetsmäklare under perioden 1 jan till 30 jun 2017. Statistiken redovisas på riksnivå, uppdelat i tre regioner. Vid varje helårsskifte redovisas statistiken i tio geografiska områden.

Läs även rapporten om Skogsmarkspriserna på www.lrfkonsult.se/skogsmarkspriser-halvar2017.


För mer information kontakta:

Markus Helin, Chefsmäklare, tel: 08-700 20 14, markus.helin@lrfkonsult.se
Anna Burlage Sjöberg, Pressansvarig tel: 08-700 20 10, anna.sjoberg@lrfkonsult.se

LRF Konsult utvecklar och säljer tjänster och rådgivning inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som förenklar för ägarledda företag.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.