Följ LRF Konsult

Stigande pris på skogsmark i södra- och mellersta Sverige, men tillbakagång i norr

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2018 07:00 CEST

LRF Konsult, Sveriges största fastighetsmäklare av jordbruks- och skogsfastigheter, har sammanställt prisstatistik för 2018 års förmedlingar av skogsfastigheter fram t.om. juni. Statistiken visar att prisbilden för skogsmark i norra Sverige har sjunkit drygt sju procent, medan mellersta Sverige stigit drygt fem procent och södra Sverige med drygt 1 procent.

Sverige befinner sig fortsatt i en högkonjunktur med en stark arbetsmarknad, goda statsfinanser, stabil inflation, god tillväxt och låga räntor. Inte minst företag relaterade till skogsindustrin skördar fortsatt stora framgångar. Industrin efterfrågar råvara vilket gör att den som äger skog får bra betalt för sin skogsråvara. Detta i kombination med ett lågt ränteläge och en allmän positiv syn har gjort att marknaden för skogsfastigheter varit fortsatt stabil första halvåret 2018.

Sammantaget för hela riket har prisbilden landat in i det närmaste oförändrad med en uppgång om 0,5 % till ett riksgenomsnitt om 422 kr/ m³sk (skogskubikmeter). Det är det högsta uppmätta nominella riksgenomsnitt som LRF Konsult uppmätt sedan man startade insamling av data 1995.

- Även om utbudet ökade något i slutet av första halvåret, jämfört med föregående år, är det ändå förvånande att så få väljer att sälja. Förvisso får många skogsägare nu en fin avkastning på sitt skogsinnehav men funderar man på att sälja är det helt klart ett gynnsamt läge, säger Markus Helin, Chefsmäklare på LRF Konsult.

I norra Sverige har priset på skogsmark sjunkit
Den tendens som LRF Konsult såg i norra Sverige under föregående år då priset på skogsmark steg, har nu det första halvåret 2018 brutits. I norra Sverige har genomsnittspriset för skogsmark varit 256 kr/m³sk, vilket motsvarar en nedgång med 7,2 procent.

- Det är en utveckling vi inte trodde att vi skulle se säger Markus Helin. Vi konstaterar att en del av de fastigheter som tog längre tid att sälja och därför såldes till ett något lägre pris, kom med i 2018 års statistik och utgör en anledning till att tendensen rent statistiskt brutits. I norra Sverige sker också absolut flest försäljningar av skogsfastigheter innevarande halvår vilket gör att hösten blir avgörande för att se åt vilket håll priset på skogsmark är på väg i norra Sverige. Vi bedömer att marknaden är stark och att efterfrågan är fortsatt stor.

Högsta uppmätta medelpris någonsin i mellersta Sverige
I mellersta Sverige har priset stigit 5,1 procent till genomsnittspriset 445 kr/m³sk, vilket är det högsta uppmätta nominella medelvärde för mellersta Sverige sedan LRF Konsult startade sina mätningar 1995. Framförallt är det området kring Värmland och nordvästra delen av Västra Götaland som bidrar till uppgången. Det finns fastigheter med stora skillnader i kvalitet, arrondering och bonitet i området så det är svårt att jämföra fastighet mot fastighet. Men vi har sett i vår statistik att en del fastigheter i området tidigare sålts till låga priser, jämfört med avkastningsvärdet. Detta kan marknaden ha förstått nu.

Fortsatt höga priser i södra Sverige
I södra Sverige fortsätter priset att stiga för skogsmark. Nu är genomsnittspriset hela 629 kr/m³sk, vilket även detta är det högsta uppmätta medelvärde för södra Sverige sedan LRF Konsult startade sina mätningar. Prisuppgången motsvarar en uppgång med 1,3 procent jämfört med senaste mätningen vid helårskiftet.

Marknadsläget framöver
Det andra halvåret 2018 började med svår torka som ledde till många skogsbränder. Skogsägare som drabbats av bränderna har många gånger sett sina livsverk gå upp i rök och eftersom känslan av att äga skog samt jakt och rekreationssyften enligt ”Skogsbarometern 2017” är den främsta anledningen för skogsägare att äga skog, förstår man att de drabbade lider stora känslomässiga förluster. De allra flesta skogsägare är dock försäkrade och därmed delvis skyddade för den ekonomiska skada man lidit. På lång sikt bör inte intresset för att äga skog påverkas och inte heller bör prisbilden påverkas på lång sikt. Vi har tidigare sett att priset på skogsmark stiger i områden runtomkring där skogsbränder härjat. Det beror på att drabbade skogsägare väljer att investera i mer skog där det inte brunnit, där då efterfrågan ökar.

Det finns alltid mycket som kan påverka marknaden. Vi har ett val framför oss, världspolitik, Riksbankens prognostiserade räntehöjning/räntehöjningar senare i år, virkespriser samt konjunkturen som någon gång kommer vara på topp och därefter vända. Trots farhågor som lurar är ändå bedömningen sådan att marknaden och konjunkturen är så stark att skogsägare fortsatt kommer få bra betalt vid försäljning av skogsmark. Sammantaget är LRF Konsults bedömning att marknaden för skogsfastigheter är stabil under resterande del av året och att skogsmark handlas kring de nivåer vi ser idag.

Om prisstatistiken för skogsmarkspriser
LRF Konsult är Sveriges största fastighetsmäklare av jordbruks- och skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på genomsnittspriset på skogsmark för de fastigheter som förmedlats via LRF Konsults fastighetsmäklare under perioden 1 jan till 30 juni 2018. Statistiken redovisas på riksnivå, uppdelat i tre regioner. Vid varje helårsskifte redovisas statistiken i tio geografiska områden.

För mer information kontakta:
Markus Helin, Chefsmäklare, tel: 08-700 20 14, markus.helin@lrfkonsult.se
Anna Burlage Sjöberg, Pressansvarig tel: 08-700 20 10, anna.sjoberg@lrfkonsult.se

LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag med 75 000 kunder och 1 400 medarbetare på fler än 130 orter. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi, skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för småföretagare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.