Följ LRF Konsult

Uppåt för nötköttsföretag!

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2015 08:00 CET

Nötköttsföretagen visar på en förbättrad lönsamhet och griskötts- och växtodlingsföretagen har en svag uppgång. Utvecklingen av lönsamheten varierar dock stort mellan produktionsinriktningarna. Det är inte något nytt att mjölkpriset under 2015 varit lågt och att många mjölkföretagare har en pressad likviditet och lönsamhet.

Året har präglats av svängningar i priser. Priserna för spannmål har sjunkit under året men tack vara bra skördar och låga energikostnader blir ändå lönsamheten något bättre. God efterfrågan på svenskt kött lyfter lönsamheten både i griskötts- och nötköttsföretagen. Svenskt kött har en stark position men det återstår att se hur stor prisskillnad i förhållande till det importerade köttet som det svenska mervärdet klarar av.

I LRF Konsults årliga rapport Lantbrukets lönsamhet redovisas det ekonomiska utfallet för 2014 samt en preliminär lönsamhet för 2015 inom driftsinriktningarna växtodling, griskött, mjölk och nötkött.

– Till följd av en god prisutveckling på nötkött och stigande slaktpriser bedöms lönsamheten förbättras i nötköttsföretaget. Den positiva bilden ger även effekt på mjölkproduktionen som får en välbehövlig förstärkning, säger Jimmy Larsson, segmentschef Skog- och Lantbruk. Även svenskt griskött har en stark position med bättre slaktpriser än närmsta konkurrentländerna. De positiva signalerna skapar en framtidstro som är nödvändig för att fler företagare ska våga satsa och utveckla sina företag.

– För att nå långsiktig lönsamhet behöver intäkter på spannmål respektive griskött öka med cirka 15-20 procent jämfört med hittills i år för växt- och grisköttföretagen med alla andra faktorer oförändrade. För mjölkföretaget behöver intäkterna öka med 45 procent. Omvänt behöver samtliga kostnader reduceras med 23 procent i mjölkföretaget och med 10 och 15 procent i växt- respektive grisköttsföretaget för att genomsnittsföretaget ska uppnå långsiktig lönsamhet, säger Stefan Nypelius, affärsrådgivare, LRF Konsult. För att nå dit behöver företagaren arbeta med flera delar i sitt företag, såväl intäkter och kostnader som effektivitet och prisbild.

– Vår erfarenhet visar att de företagare som arbetar konsekvent med sina lönsamhetstal lyckas bäst, vilket blir särskilt tydligt i pressade tider. Alla företagare behöver arbeta med vad som är lönsamhet för dem och utveckla metoder att styra sitt företag i riktning för att uppnå sina lönsamhetsmål, fortsätter Jimmy Larsson.

För mer information kontakta:
Jimmy Larsson, segmentschef Skog- och Lantbruk, LRF Konsult, 08-700 20 13
Stefan Nypelius, affärsrådgivare, LRF Konsult, 0498-20 67 64
Linda Ternstedt, kommunikationschef, LRF Konsult, 08-700 20 33 eller Linda.Ternstedt@lrfkonsult.se


Fakta
Lönsamheten 2015 ligger för samtliga produktionsgrenar preliminärt under den långsiktigt hållbara nivån för att skapa tillväxt och mer sysselsättning. Den långsiktiga nivån anses vid användandet av nyckeltaletresultat före avskrivningar minus finansnetto i förhållande till omsättningen vara minst 32 procent för växtodlingsföretaget, 35 procent för mjölkföretaget och 27 procent för grisföretaget. Den långsiktiga nivån ger inte full kostnadstäckning men väl ersättning till eget arbete. För 2015 beräknas det saknas 7 procentenheter för växtodlingsföretaget medan för grisköttföretaget och mjölkföretaget fattas 13 respektive 19 procentenheter för att uppnå nyckeltalet lönsamhet.

Vår affärsidé är att aktivt hjälpa våra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att vår affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera